ปฏิทินกิจกรรม


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
20-21/11/17
10.00 - 12.00
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ห้องประชุม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์
ข้อมูลนำเสนอ
27/11/17
11:20-12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
17/08/17
10.00 - 11.45
การ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท
ข้อมูลนำเสนอ
04/09/17
11:20 - 12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
24/05/17
10.00 - 11.30
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัทฯ
ข้อมูลนำเสนอ
01/06/17
11.20-12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
27/04/17
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
-
13/03/17
11:20 - 12:35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
02/12/16
14.10 - 15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
23/08/16
15.20-16.20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
29/04/16
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
15/03/16
16.30-17.45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลนำเสนอ
03/07/15
10.00 - 18.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธในงาน “mai FORUM 2015” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
22/04/15
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องประชุม วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
-
18/04/14
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
-
Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »