ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
28/04/17
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
29/04/16
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
-
30/04/15
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
-
30/04/14
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนคริทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
-
25/03/13
10:30
ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมสัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ณ ร้านกาแฟแบล็คแคนยอน สยามสมาคม สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก และ สถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท จดหมายเชิญสื่อมวลชน
30/04/13
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ข้อมูลนำเสนอ
27/04/12
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
-
06-08/06/11
09:00-10:30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2554 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูล
25/05/11
8.30
เยี่ยมชมโรงงานที่สระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรี รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ
28/04/11
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
13/09/10
9.00-12.00
เชิญร่วมพิธีทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางประเภท ๔ (ซาฟรอล) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ จดหมายเชิญ
18/06/10
08.30-14.00
เชิญเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เพิ่มเติมได้ที่ www.betterworldgreen.com เอกสารประกอบการเยี่ยมชมบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
27/04/10
14.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอการประชุม
20/04/09
14:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
02/04/08
14.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ห้องบุษกร โรงแรมสวีสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »