ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
27/11/18
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
28/08/18
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
05/06/18
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
18/04/18
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
-
19/03/18
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
09/01/18
14.00
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ห้อง CROWNE 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
-
30/11/17
14:00
ผู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16
-
08/12/17
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
30/08/17
10:10 - 11:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
26/08/17
12.00 - 17.00
สัมมนารวมพลคนทันหุ้น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “เปิดมุมมองคนทันหุ้นผ่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน” ณ หอประชุุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน จดหมายเชิญ
25/07/17
09.00
สัมภาษณ์ใน รายการ วิทยุ Money Shot ทาง FM 97 MHz
-
01/07/17
10.30-18:00
งาน mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซนทรัลเวิล์ด ข้อมูลนำเสนอ
30/05/17
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
29/05/17
13.30-14.30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้แนะนำการลงทุน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมออคิด บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่สีลม จดหมายเชิญ
23/05/17
14.00-15.00
ผูู้บริหารพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุุมบริษัทฯ อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 เขตบางรัก กรุุงเทพ จดหมายเชิญ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 ››

© Copyright 2015 - Business Alignment PCL.
Scroll to top