ปฏิทินนักลงทุน


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
11/12/18
13:00 - 14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
08/08/18
13:00-14:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
23/05/18
9.00 - 10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
25/04/18
14:00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต. บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมัทครสาคร
-
26/02/18
09:00 - 10:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
22/11/17
13.00 -15.00
Analyst Meeting ห้องประชุมชั้น 2 ร้าน Alphabet Cafe & Bar สถานี BTS ช่องนนทรี (ประตูทางออกที่ 4) จดหมายเชิญ
21/11/17
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
17/10/17
13.00
CNS Corporate Access 2017 CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา
-
20/09/17
14:00 น.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
-
13/09/17
14.10-15.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
05/09/17
13:00 - 15:30
Analyst Meeting 2017 second quarter results Presentation ห้อง 401 ชั้น 4 GLOWFISH (Meeting Venue) ศูนย์การค้า เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ข้อมูลนำเสนอ
20/06/17
10.00-16.45
Krung Sri Corporate Day at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, on 5th Floor. ข้อมูลนำเสนอ
14/06/17
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
31/05/17
13.00-16.00
งาน Road to the Star: ค้นฟ้าหาหุ้น Turnaround ครึ่งหลัง 2017 ที่โรงแรม Novotel เพลินจิต
-
18/05/17
13.00-16.00
Analyst Meeting บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหาชน เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 21 ข้อมูลนำเสนอ

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »