ปฏิทินนักลงทุน


วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
20/06/17
10.00-16.45
Krung Sri Corporate Day at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, on 5th Floor. ข้อมูลนำเสนอ
14/06/17
14:10 - 15:10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
31/05/17
13.00-16.00
งาน Road to the Star: ค้นฟ้าหาหุ้น Turnaround ครึ่งหลัง 2017 ที่โรงแรม Novotel เพลินจิต
-
18/05/17
13.00-16.00
Analyst Meeting บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหาชน เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 21 ข้อมูลนำเสนอ
19/04/17
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
-
02/03/17
13.00
Analyst Meeting - ข้อมูลนำเสนอ
02/03/17
13.00
Investor Visit - ข้อมูลนำเสนอ
24/01/17
13.00
CNS Corporate Access - ข้อมูลนำเสนอ