ภาพวิดีโอบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 

วิธีการเปิดใช้งาน Flash Player On Browser