AKP ส่งเสริมความยั่งยืนอุตสาหกรรมไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ส่งเสริมผู้ประกอบการดำเนินกิจการสีเขียว

              บริษัท อัคคีปราการ (จำกัด) มหาชน เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการส่งเสริมผู้ประกอบการเขตจังหวัดระยอง ดำเนินกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงานสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เข้าร่วมกว่า 300 ราย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง