INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ภูมิใจ ที่ Home Entertainment ของ AJ… เป็น พระเอกตัวจริง ของคนไทย...

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย Home Entertainment ภายใต้เครื่องหมายการค้า AJ ในประเภท เครื่องเล่น DVD และ ชุดเครื่องเสียง Home Theater ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก...

ห้วข้อ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ฉบับ Filing