ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

 

ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงพกพาความสามารถเต็มร้อย  ผันตัวเองจากผู้ตรวจสอบบัญชีมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารสายการเงิน และด้วยความไว้วางใจจึงได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และพร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลไปสู่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม เป็นสไตล์การทำงานง่ายๆ แบบฉบับ “ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO 

 

****เส้นทางของผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์

            “ชัยจิตต์” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี และปริญญาโท M.B.A.International Banking and Finance จากUniversity of  Birmingham ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานด้านบัญชีประมาณ1 ปีครึ่ง
ที่ซานฟรานซิสโก จากนั้นเดินทางกลับเมืองไทยมาสะสมประสบการณ์กับบริษัทโฆษณาหลายที่ ล่าสุดนั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ แห่งบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1.  

****เปิดมุมมองงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

            ผมมองว่ามุมมองงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ คือบุคคลที่ต้องถ่ายทอด และประสานงานระหว่างบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือ stakeholder ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจและรับทราบเรื่องราวของธุรกิจ โดยเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จังหวะ และโอกาส

 

****นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเปรียบเสมือนเป็ด

            หากเปรียบคุณสมบัติของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีนั้น คงเปรียบเสมือนเป็ด ที่สามารถว่ายน้ำได้ แต่ก็บินได้เช่นกัน เพราะผู้บริหารคนเก่งมองว่า นักลงทุนสัมพันธ์ต้องป็นคนยืดหยุ่น เข้าใจง่าย และรู้รอบด้าน  อีกทั้งต้องเข้าใจ
เรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดให้บุคคลที่รับฟังเข้าใจ ในขณะที่ข้อมูลต้องถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียม

 

 

****เข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ พร้อมหาทุกช่องทางส่งต่อข้อมูลถึงนักลงทุน

            เมื่อถามถึงจุดประสงค์การทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหารหนุ่มเล่าให้ฟังว่า ต้องอธิบายให้ภายในองค์กรเข้าใจก่อนว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจอะไร มีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์อย่างไร รวมถึงผลประกอบการและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอะไรบ้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหาช่องทางที่จะส่งต่อข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ ไปสู่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม แต่หากเกิดความไม่เข้าใจ ก็ต้องพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****กลยุทธ์งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์แบบฉบับ                               “ชัยจิตต์”

กลยุทธ์ง่ายๆ คือ พยายามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบในทุกช่องทางให้ได้มากที่สุด อาจเป็นลักษณะของ Press Release, Analyst Meeting หรือนัดพบปะพูดคุยกับนักลงทุน สำหรับกิจกรรม Opportunity Day บริษัทฯ ก็เข้าร่วมงานไม่เคยพลาด และทุกครั้งได้รับ Feedback ที่ดีกลับมาเสมอ เนื่องจาก บริษัทฯ ให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนตามกฎระเบียบที่สามารถเผยแพร่ได้ ในขณะที่เว็บไซต์ www. picothai.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเพื่อไม่ให้พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ

         

 

 

****วางแผนงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี

            PICO เป็นบริษัทรูปแบบ  face to face communication รับจัดงานอีเวนท์ต่างๆ และในช่วงนี้บริษัทฯ มีงานอีเวนท์ที่เป็นเจ้าของเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพบปะ และเผยแพร่ข้อมูลสู่บุคคลภายนอกได้ ผ่านการแถลงข่าวงานนั้นๆ อีกทั้งเมื่อผลประกอบการบริษัทฯ ผ่านการสอบทานเรียบร้อยแล้ว ก็จะรีบแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่สู่นักลงทุนอย่างไม่ล่าช้า และจะคอย Update ข้อมูลใน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

 

 

 

By : ชนนาถ ไตรทรัพย์ IR PLUS